Järjestyssäännöt

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lainsäädännön ja kunnan järjestyssääntöjen lisäksi, mitä näissä järjestyssäännöissä tai yhtiön hallituksen erillisissä päätöksissä on sovittu.

Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.


YLEINEN JÄRJESTYS

Jokaisen talon asukkaan on noudatettava järjestystä ja hyviä tapoja. Yhtiön omaisuutta, kuten yhteisessä käytössä olevia huoneita, portaita ja kellaritiloja ym. ei saa vahingoittaa tai liata. Vahingon ja likaamisen aiheuttaja on vastuussa tekemästään vahingosta ja korjaukset suoritetaan asianomaisten kustannuksella.


ULKO-OVET

Ulko-ovet ja portit pidetään lukittuna klo 20.00–7.00 välisenä aikana. Kun ulko-ovet ja portit ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava, että ne lukkiutuvat uudestaan.


YHTEISET TILAT

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty.
Kellari- ja käytävätilat eivät ole lasten leikkipaikkoja.
Portaikossa, asuntokäytävillä tai kellarikäytävillä ei saa säilyttää tavaroita. Piha-alueelle ja ulko-ovien edustoille ei saa jättää ulkoiluvälineitä ja leluja. Niitä varten ovat pyörätelineet, ulkoiluvälinevarastot ja lelulaatikot.


HUONEISTOT

Muita asukkaita häiritsevää melua on vältettävä erityisesti klo 22.00–7.00. Korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyvyys ja porraskäytävien siisteys. Melua ja häiriötä aiheuttavat työt on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 21.00. Rakenteisiin ja putkistoihin kohdistuvista töistä on ilmoitettava etukäteen myös yhtiölle.
Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa. Mattoja ja vuodevaatteita saa tomuttaa vain pihan tamppaus-telineellä, ei ikkunoista eikä parvekkeelta. Pyykkiä voi kuivattaa parvekekaiteiden sisäpuolella ja pihan kuivaustelineellä.


JÄTEHUOLTO

Roskat on lajiteltava niille varattuihin säiliöihin. Isoja jätteitä (huonekalut, patjat ym.) ei saa jättää kiinteistön jätepisteeseen, vaan ne on vietävä omalla kustannuksella kaatopaikalle tai laitettava erilliselle kerran vuodessa tilattavalle jätelavalle. Ongelmajätteet on toimitettava niitä vastaanottaviin paikkoihin.

LEMMIKKIELÄIMET

Koirien ja kissojen ulkoiluttaminen sisäpihoilla ja lasten leikkipaikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä on kielletty. Huoneiston ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä.
Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eivätkä liata rakennusta ja tonttia.


MUUTOT

Huoneiston haltija on velvollinen ilmoittamaan muuton jälkeisenä päivänä huoneistoon tulleet ja pois muuttaneet henkilöt Verkarannan Huolto Oy:n toimistoon.


TUPAKOINTI

Tupakointi yleisissä tiloissa on kielletty. Yleisen viihtyvyyden vuoksi taloyhtiössä suositellaan tupakoinnin välttämistä myös parvekkeella ja yhtiön piha-alueella.

AUTOPAIKAT/VIERASPAIKAT

Moottoriajoneuvot on pysäköitävä paikoitusalueelle. Piha-alueella on sallittu vain huoltoajo. Vieraspaikat on tarkoitettu vain alueella vieraileville - ei asukkaille. Asukkailla pitää olla oma autopaikka. Paikoitusalueilla pyöräily ja leikkiminen on kielletty.


MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava huoltoyhtiölle.
Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittua vain yhtiön luvalla.
Nurmikoiden ja istutusten tallaaminen on vahingonkorvausvelvollisuuden uhalla kielletty.

VANHEMPIEN TOIVOTAAN KESKUSTELEVAN LASTENSA KANSSA JÄRJESTYSSÄÄNNÖISTÄ JA VALVOVAN LASTENSA TOIMIA, SILLÄ VAHINGON SATTUESSA VANHEMMAT OVAT KORVAUSVELVOLLISIA.