Verkatehtaan historia

Littoisten järven läheisyydessä on ollut asutusta jo 1200-luvulta alkaen. Uuden vaiheen Littoisten elämään toi vuosi 1739, jolloin Littoisten järven Myllypuron varteen alettiin suunnitella vanutuslaitosta. 1820-luvulla perustettiin Verkatehdas, josta koko "Littoisten Verkatehdas-alue" lähti kehittymään. Tehdasta laajennettiin voimakkaasti 1800-luvulla, jolloin valmistuivat sisäpihan matalat rakennukset sekä Sippaantien puoleiset osat torniin asti. Tehtaan laajentuessa kehittyi merkittävä kyläyhteisö, joka tarjosi parhaimmillaan kaiken asumisesta hotelli- ja kirkkopalveluihin asti. 1920-luvun rakentamisen tuloksena toteutui tehtaan läntinen siipi, pohjoissiiven järven puoleinen osa sekä kymmenkerroksinen torni, josta tuli alueen näkyvin maamerkki ja ajannäyttäjä. 1930-luvulle saavuttaessa Littoisten Verkatehtas hallitsi yli 500 ha:n maa-aluetta ja sen alueella asui tai työskenteli yli 1000 ihmistä.

Talvisodan aikana aluetta pommitettiin ja sen seurauksena tehdas kärsi todella suuria vaurioita, jotka korjattiin sodan päätyttyä. 1960- luvulla ulkomaalainen halpatuonti muutti markkinoita ja Neuvostoliiton kauppa ei vetänyt odotetulla tavalla. Tehtaan toiminta päätettiin siirtää Turun Raunistolaan, jonne oli rakennettu uudet tuotantotilat. Littoisten Verkatehtaan yli  230 vuotta kestänyt taival loppui kannattamattomana 1968, jolloin veran ja saran kutominen loppui Littoisissa. 1970 ja 1980-luvuilla tehdas-alue alkoi rapistua ja tehdas muuttui sekalaiseksi teollisuus- ja varastorakennukseksi kärsien huollon ja hoidon puutteesta.

1970-luvun lopussa herättiin valtakunnallisesti huomaamaan, kuinka vanhat teollisuusympäristöt ja tehdasrakennukset ovat osa suomalaista kulttuuriperintöä, jonka säilyttäminen on välttämätöntä jo kansallisen identiteetin takia. Merkittävän lehden Verkatehtaan teollisuusmiljöön elämässä käänsi Museovirasto luokittelemalla alueen, johon kuului Verkatehtaan lisäksi parikymmentä sen ympärillä olevaa rakennusta, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristökohteiden joukkoon 1987.

1994 käynnistettin kaavamuutosprosessi, jonka tarkoituksena oli saada tehdas toimimaan uudelleen Littoisten sydämenä käyttötarkoituksen painottuessa voimakkaammin asumiseen ja siihen liittyvien palvelujen tuottamiseen. Kaava sai lainvoiman helmikuussa 1996, jonka jälkeen rakennustyöt alkoivat ripeästi.

Nykyään Verkatehdas on lähes 300 ihmisen koti. Tehtaalla on noin 180 asuntoa ja lisäksi joitakin liiketiloja.